Hulterstad 113

Vandra:

Ottenby. Längst i söder ligger Ottenbyområdet. Här finns ett stort antal leder och stigar. Vid Fyren Långe Jan finns ett Naturrum och fågelstation.

Långa Jan på Södra udden

Långa Jan på Södra udden

Örnkullen. Örnkullen är en liten höjdrygg som ger utsikt över det flacka landskapet. Det är en nästan 6 km lång sträcka som förbinder Stora alvarleden med Gösslundaleden.

Tingstad flisor-Penåsa. En markerad vandringsled. Enbuskmarker och öppna marker. Gravfält från järnåldern och blommande orkidéer på försommaren

Stora Alvarleden. En 13km lång vandring- eller cykelled. Den följer en gammal färdväg tvärs över Alvaret. Från Karlevi till Frösslunda och vidare till Resmo.

Nunnedalen. En led strax söder om Vickleby. En vårvandring ger stor stora mattor av vit-, blå- och gulsippor.

Gösslundaleden. En led som börjar och slutar vid parkeringen vid Gösslunda. Vandringen går över alvaret.

Bårby källa. En slinga söder om Möckelmossen. Din vandring tar dig till Mittmuren förbi en gammal fårvaktarkoja.