Hulterstad 113

Hulterstad

Hulterstad

En radby som skiljer sig från många andra radbyar genom att mangårdsbyggnaderna är placerade utmed vägen. Normalt sett har man ladugårdarna utmed vägen. En våtmark ligger strax öster om byn med intressant fågelfauna. Söder om radbyn finns ett gravfält från järnåldern och en skeppsgrav från vikingatiden. Hulterstad är en väl bevarat radby.

Det skall finnas 570 fornlämningar runtom i Hulterstad.

Söder om byn ligger malmen. Malmarna var det område där de fattiga fick bo. Här finns några välbevarade stugor,

en f.d. bysmedja och en väderkvarn. Söder om byn finns också ett av Ölands största järnåldersgravfält med över 160 gravar.

Smedjan var i bruk så länge bönderna behövde sko sina hästar.
När traktorn kom på 1950-talet försvann behovet. Smedjan skänktes till hembygdsföreningen av Hulterstad byalag 1957.
Smedjan är öppen så man kan gå in och kolla.

Hembygdsstuga
Här bodde smeden John A. Petersson tillsammans med sin fru Matilda samt en ko och en gris. 1951 sålde han stugan med inventarier till hembygdsföreningen med förbehållet att han fick bo kvar i stugan så länge han kunde. Stugan är öppen vissa helger på sommaren.


Hulterstad kyrka
En träkyrka byggdes under sen vikingatid – bevarade trädetaljer har återfunnits som konstruktionsvirke i nuvarande kyrka.
Byggandet av en stenkyrka påbörjades under tidigt 1100-tal.
Nuvarande kyrka i Hulterstad tillkom 1803. Allt revs utom tornet.

Görans Dämme
Mitt i byn finns en skylt till Görans Dämme, en restaurerad våtmark. Här trivs mängder av våtmarkfåglar. Du kör eller promenerar ca 1 km på grusväg. När du kommer fram till parkeringen finns det en informationstavla. Från parkeringen leder en strövstig på ca 500 m dig fram till en fågelskådarplattform.

Promenader i Hulterstad
En vacker promenad är grusvägen ner till havet längs betesmarkar och ängar. På sommaren får du ofta sällskap av nyfikna kor och ungtjurar. Från Hulterstad bygata svänger du av vid skylten Görans Dämme. Från bygatan är det ca 1,5 km ner till havet. Nere vid havet kan du gå längs stranden och ut på sjömarkerna.

Du kan också välja att svänga av i korsningen ca en km ner på grusvägen, ta åt vänster till Görans Dämme eller åt höger, en mysig promenad som tar dig tillbaka till bygatan. Du kommer då upp där idrottplatsen ligger.
Det är också trevligt att bara promenera genom byn, till hembygdsstugan, kvarnen, smedjan och vidare ut på gravfälten.
Vill du ut på Alvaret, finns det en väg mitt i byn, ca mittemot vägen som går ner till havet.
Du kan också ta en promenad förbi kyrkan. efter kyrkan svänger du vänster och promenerar ca en km till du kommer till Alvaret.Bilder i området kring Hulterstad.