Hulterstad 113

I många tusentalsår har ön varit ett bondeland. Radbyarna (bl.a. Hulterstad) har rötter från medeltiden. Radbyarna har alla sina gränser mot bygatan.
Redan under stenåldern började man odla jord och hålla tamboskap.

Radbyar att besöka: 

Bredinge. En by som är uppdelad i två delar, norra och södra. Bredinge är en långsträckt by med många fina och välbevarade gårdar.

Hulterstad

En radby som skiljer sig från många andra radbyer genom att mangårdsbyggnaderna är placerade utmed vägen. Normalt sett har man ladugårdarna utmed vägen. En våtmark ligger strax öster om byn med intressant fågelfauna. Söder om radbyn finns ett gravfält från järnåldern och en skeppsgrav från vikingatiden.


Lilla Frös radby. En by med fina och välbevarade gårdar.

Skarpa Alby ligger vid kanten av Stora Alvaret. Gårdarna ligger här mycket tätt.

Södra Kvinneby en fin och välbevarad radby på östra sidan. Radbyn Triberga har vackra väderkvarnar vid infarten söderifrån.