Slott och borgar

Slott och Borgar att besöka: 

Borgholms slott är väl den mest kända och välbesökta. Slottet har många evenemang och aktiviteter. En vacker utsikt över Kalmarsund från slottet.

Borghoöms slott Borghoöms slott

Eketorp. En utgrävd gammal fästning där husen har återskapats. Upplev en järnålder och medeltid. Delta i olika sysslor.

Gråborg. Ölands största fornborg. Här finns också en kapellruin från medeltiden.

Ismantorps borg. Är en av öns största fornborgar. Innanför den höga muren finns här massor av husgrunder.
Se Ismanstorp från ovan här

Ismantorps borg
Ismantorps borg
Ismantorps borg
Ismantorps borg

Sandby borg. Ligger vid vattnet och här har hittats många spännande fynd.

Triberga borg. Ligger väster om byn. En liten borg som utnyttjades vid medeltidens början. Ute på Alvaret vid borgen finns också en mängd gravar.

Träby borg. Borgen består av tre ringborgar som är sammanbyggda.